Alliantie voor excellentie


Geheim van de excellente schoolleider: 9 principes uit de onderwijspraktijk
De grote waarde van een goede schoolleider wordt steeds meer erkend. Hij/zij zorgt voor een goede en veilige schoolomgeving, zodat leraren en leerlingen tot hun recht komen. Excellente schoolleiders zijn geen supersterren, maar gedreven mensen met benoembaar en leerbaar leiderschapsgedrag.

In het boek ‘De negen principes van de excellente schoolleider’ beschrijft Luc Greven op een toegankelijke wijze de negen uitgangspunten die hele goede schoolleiders toepassen. Onderzoek naar het handelen van schoolleiders in de praktijk van het primair onderwijs vormt hiervoor de basis.
De Alliantie voor Excellentie heeft de gezamenlijke ambitie om 1000 schoolleiders op weg te helpen naar excellentie. CNV Schoolleiders geeft mede vorm aan deze alliantie.


CNV Schoolleiders, makelaar tussen vraag en expert
CNV Schoolleiders zet zich samen met andere partners in om over 5 jaar 1000 schoolleiders in Nederland te verbinden door middel van de 9 principes. Hierbij vervult CNV Schoolleiders een makelaarsrol, door vragen en experts met elkaar in contact te brengen.


Gebruik het platform
Wil jij gebruikmaken van het platform Alliantie voor Excellentie? Dat is heel eenvoudig. Je kunt hieronder een vraag stellen over een (actueel) onderwijsvraagstuk. CNV Schoolleiders is de makelaar en zet jouw vraag door naar de experts.

Met het indienen van jouw vraag via onderstaand formulier, geef je toestemming aan CNV Schoolleiders om jouw gegevens te verstrekken aan derden. Enkel als doel om jou in contact te brengen met de juiste expert.


Stel jouw vraag!
Je kunt je vraag stellen via dit formulier.

De 9 principes

Luc Greven was o.a. directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), leraar en directeur in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, hogeschooldocent en wethouder met onderwijs in zijn portefeuille.

De negen principes zijn in te delen naar attitude, strategie en dagelijks handelen:

Attitude
Principe 1: Passie voor onderwijs
Een excellente leider heeft passie voor onderwijs en dat werkt aanstekelijk.

Principe 2: Wind zaaien…en er staan als het stormt
De excellente leider verandert niet al te planmatig, maar doet dat vooral in actie. Hij/zij stimuleert mensen op dagelijkse basis, participeert in de school en komt zelf ook in de klassen.

Principe 3: Positieve grondhouding
Schoolleiders die excellent zijn zien kansen, benutten die, houden de moed erin, bieden uitzicht, ook op momenten dat het niet goed gaat.

Strategie
Principe 4: Vitale visie  
Goede schoolleiders hebben een visie, die delen ze met anderen en ze communiceren er vaak over. Die visie geeft richting aan de school en richt de aandacht van de mensen binnen de school op de dingen die er toe doen.

Principe 5: Werken aan een topteam   
Leraren worden niet opgeleid om teamlid te zijn. Het hoogst bereikbare als leraar is zelfstandig een klas runnen. Excellente leiders werken aan teamvorming, participeren daarin, zoeken de mensen op, ook in de klassen en zorgen ervoor dat leraren niet in een isolement hun werk doen. Ze stimuleren om voortdurend in ontwikkeling te zijn.

Principe 6: Ruimte geven           
Een goede visie ontwikkelen geeft ruimte, inzetten op de teamontwikkeling geeft verander-moed en -kracht en als dat zichtbaar wordt, geven goede leiders vooral ruimte.

Dagelijks handelen
Principe 7: Visie in dagelijks handelen vertalen…
Actie zonder visie is tijdsverspilling. Visie zonder actie wordt dromen. Excellente schoolleiders hebben beiden in zich, ze kunnen een visie ontwikkelen, maar deze ook vertalen naar het gedrag.

Principe 8: Stimuleren van professioneel handelen
Aanspreken, ook bemoedigend. Je moet met elkaar in de school professioneel gedrag laten zien. Dit wordt sterk bevorderd door mensen op gedrag aan te spreken, maar ook te bemoedigen en te versterken daar waar het zichtbaar wordt. Wat je aandacht geeft groeit.

Principe 9: Er zijn…
Als leider moet je er gewoon zijn. Minder achter het bureau en de computer. Meer in de school, de klas, de teamkamer. Present zijn.