Regeling voor korte scholingstrajecten in het voortgezet onderwijs en verruiming subsidie zij-instroom

Per 1 september 2017 treedt de nieuwe Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo in werking. Met deze nieuwe regeling kunnen leraren subsidie aanvragen voor kortdurende scholingstrajecten die zij moeten volgen om bevoegd te worden. Daarnaast is de regeling subsidie zij-instroom verruimd: nu kunnen ook mensen die al een onderwijsbevoegdheid hebben, subsidie krijgen voor een zij-instroomtraject. De volledige regeling is hier te vinden.